Zápis do Mateřské školy Koldín, okres Ústí nad Orlicí na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, dne 3. 4. 2020  MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření (č. j. MSMT-15657/2020-1), které se týká průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání do všech mateřských škol pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a v nejlepším případě i zákonných zástupců přímo ve škole.

Termín zápisu: 5.5.2020 od 8:00 do 14:00 hod.

Místo zápisu: MŠ Koldín

Dokumenty nutné k zápisu: žádost - řádně vyplněnou, čestné prohlášení

                                                             k očkování, kopii očkovacího průkazu

                                               občanský průkaz (pouze při osobním předání)

                                               rodný list dítěte - v kopii

Průběh zápisu:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si stáhněte na webových stránkách školy: www.mskoldin.cz ze sekce "Ke stažení". V nejnutnějším případě je možné si ji vyzvednout osobně v ředitelně školy od dubna v pondělí a ve středu od 7:00 do 9:30 hod.

2. Podání žádosti - podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručit do MŠ v den zápisu následujícími způsoby:

                                 1.   Do datové schránky MŠ: 8ncsvn6

                                  2.  E-mailem s uznáváným elektronickým podpisem (nelze

                                       poslat prostý email)

                                  3. Poštou

                                  4. Osobním předáním - v tomto případě je nezbytné organi-

                                      zovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci

                                      a  k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Proto prosím,

                                      před osobním předáním zavolejte na tel. číslo 733642179 

                                      a domluvíme se na konktétním čase předání.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte - podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

                                           1. Prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor naleznete

                                               v sekci "Ke stažení")      

                                           2. Doloží kopii očkovacího průkazu

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

3. Zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo dítěte, pod kterým bude v době zápisu dítě vedeno.

4. Žádosti budou zpracovány a posouzeny podle stanovených kritérií pro přijetí.

5. Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích MŠ a na webových stránkách MŠ www.mskoldin.cz v úterý 12. 5. 2020.

6. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ ve středu dne 20. 5. 2020 od 12:00 do 14:00 hod.

7. V případě zájmu mohou rodiče ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 9:00 do 11:00 hod. nahlédnout do spisu o přijímání (dle § 38 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., Správní řád) v ředitelně školy.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2020/2021 jsou k nahlédnutí v sekci "Ke stažení".

V sekci "Ke stažení" naleznete "Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021" vydané MŠMT.

 

V Koldíně 6. 4. 2020

 

Lenka Líznerová, DiS.

      ředitelka MŠ

 

 

 

Hledat na webu

Sponzoři

pan Miloš Zeman

paní Táňa Pavlišová

Kasta, spol. s r. o.

Starmon s. r. o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Veškeré akce ...

30. 10. 2020
30. 11. 2020

Přihlášení

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31