Po dohodě se zřizovatelem  bude MŠ Koldín opět v provozu od 11. 5. 2020.

 

Od 11. 5. 2020 do 22. 5. 2020 bude provoz školky zajištěn pouze pro pracující rodiče, kteří nemají možnost nechat své děti doma. MŠ bude otevřena od 6:30 do 15:00 hod.

 

Bude vyžadováno striktní dodržování hygienických pravidel. Při prvním vstupu rodič předloží vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (v sekci Ke stažení, popř. v MŠ).

Zásady pro vstup do MŠ:

 1. Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • Dodržování dvoumetrového odstupu
 • Omezení shromažďování většího počtu osob před MŠ a v šatně (vchod pouze u Ježečků – max. 2 osoby)
 • Po příchodu do MŠ omytí rukou doprovodu dezinfekcí
 1. V šatně MŠ se doprovázející osoba pohybuje vždy v roušce.
 2. Každé dítě bude mít čistou roušku v šatně v sáčku (přinesenou z domu).
 3. V prostorách MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí.
 4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do MŠ vstoupit. Děti jevící jakékoliv známky nemoci – především  virového infekčního onemocnění např. teplota 37 a výše, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest a jakákoliv vyrážka vyskytující se v oblasti rukou, nohou, ale i na ostatních částech těla nebudou do MŠ přijaty.
 • Dále také projevy rýmy – jak bakteriálního tak virového původu, nesmí do školky vstoupit.
 1. Pedagogický pracovník  si v šatně převezme dítě, změří mu teplotu a poté  si dítě odchází umýt ruce (20 – 30 s) vodou a tekutým mýdlem.
 2. Při odchodu domů rodič čeká v šatně na příchod dítěte s pedagogickým pracovníkem.

Provoz MŠ:

 • Veškeré plánované akce jsou zrušeny.
 • Dle vydaného manuálu MŠMT „Provoz mateřských škol v období          do konce školního roku 2019/2020“ (k nahlédnutí v sekci Ke stažení) bude výchovně-vzdělávací proces minimalizován, aby děti mohly trávit co nejvíce času venku, a to za každého počasí (dejte dětem vhodné oblečení a boty).
 • Dítě si nesmí přinést vlastní hračku z domova
 • Dejte dětem uzavíratenou plastovou láhev na pití - podepsanou

Za celý kolektiv Vás rodiče prosíme o trpělivost a respektování námi vytvořených opatření, která jsme se snažili vytvořit pro ochranu zdraví nás všech. Prosíme zvažte, zda je vhodné za těchto podmínek, aby Vaše dítě nastoupilo do MŠ.

 

Z důvodu výše uvedené situace žádám všechny rodiče, o závazné vyjádření k nástupu dítěte do MŠ (od 11. 5. do 22. 5.) nejpozději do pátku 8. 5. 2020 pouze formou SMS na tel. č. 733 642 179 (napište pouze ano x ne).

 

 

                                                                                     Lenka Líznerová, DiS.

                                                                                            ředitelka MŠ

 

 

Hledat na webu

Sponzoři

pan Miloš Zeman

paní Táňa Pavlišová

Kasta, spol. s r. o.

Starmon s. r. o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Přihlášení

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31