Aktuální informace platné od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020

 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci související s onemocněním COVID-19, si Vás dovolujeme upozornit na pravidla, kterými se naše MŠ řídí: platné do 30.  6. 2020.

Provoz MŠ pokračuje za zpřísněných hygienických podmínek.

Nadále bude vyžadováno striktní dodržování hygienických pravidel. Při prvním vstupu rodič předloží vyplněné a podepsané Čestné prohlášení  o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dostupné v sekci „Ke stažení, popř. v MŠ).

V důsledku současných omezení žádáme rodiče, aby zvážili přítomnost svých dětí v MŠ (např. z důvodu, že dítě má staršího sourozence v ZŠ či je rodič na MD      či RD, nařízené dovolené, provádí práci z domova apod.) Rodičům za toto opatření a pomoc děkujeme.

Z důvodu zajištění hygienických podmínek bude otevřena pouze třída Ježečků. Provoz MŠ bude od 6:30 hod. do 15:00 hod. Dítě je nutné přivést nejpozději            do 8:00 hod. z důvodu organizace provozu MŠ a personálního zajištění.

Zásady pro vstup do MŠ:

 1. Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

 • Dodržování dvoumetrového odstupu
 • Omezení shromažďování většího počtu osob před MŠ a v šatně (vchod pouze u Ježečků – max. 2 osoby)
 • Po příchodu do MŠ omytí rukou doprovodu dezinfekcí
 1. V šatně MŠ se doprovázející osoba pohybuje vždy v roušce.
 2. Každé dítě bude mít náhradní čistou roušku, která bude uložena v šatně v sáčku – pro případ podezření na příznaky COVID-19.
 3. V prostorách MŠ děti ani pedagogičtí pracovníci roušky nosit nemusí.
 4. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do MŠ vstoupit. Děti jevící jakékoliv známky nemoci – především  virového infekčního onemocnění např. teplota 37 a výše, kašel, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest a jakákoliv vyrážka vyskytující se v oblasti rukou, nohou, ale i na ostatních částech těla nebudou do MŠ přijaty.
 • Dále také projevy rýmy – jak bakteriálního tak virového původu, nesmí do školky vstoupit.
 1. Pedagogický pracovník  si v šatně převezme dítě, změří mu teplotu a poté  si dítě odchází umýt ruce (20 – 30 s) vodou a tekutým mýdlem.
 2. Při odchodu domů rodič čeká v šatně na příchod dítěte s pedagogickým pracovníkem.
 3. V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do samotné místnosti. Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce

Provoz MŠ:

 • Nepřítomným dětem bude strava automaticky odhlášena, odpadá možnost vyzvednutí oběda v první den nemoci
 • Veškeré plánované akce jsou zrušeny.
 • Dle vydaného manuálu MŠMT „Provoz mateřských škol v období           do konce školního roku 2019/2020“ bude výchovně-vzdělávací proces minimalizován, aby děti mohly trávit co nejvíce času venku,                   a to za každého počasí (dejte dětem vhodné oblečení a boty).
 • Dítě si nesmí přinést vlastní hračku z domova
 • Dejte dětem uzavíratelnou a podepsanou plastovou láhev na pití
 • Žádáme rodiče, aby zvážili délku pobytu dítěte v MŠ.  Pokud máte možnost, vyzvedávejte si dítě po obědě - z důvodu zajištění optimálních podmínek v době spacího/klidového režimu.

Stěžejní je pro nás zajistit takový provoz školy, který neohrozí zdraví dětí, ani         našich zaměstnanců.

Za celý kolektiv Vás rodiče prosíme o trpělivost a respektování námi vytvořených opatření, která jsme se snažili vytvořit pro ochranu zdraví nás všech.

Žádáme všechny rodiče, aby předem potvrdili nástup svého dítěte do MŠ formou SMS na tel. 733 642 179 nejdéle do čtvrtka 21. 5. 2020  do 15:00 hod.       a to z důvodu zajištění provozu MŠ.

 

 

                                                                        Lenka Líznerová, DiS.

                                                                            ředitelka MŠ

Hledat na webu

Sponzoři

pan Miloš Zeman

paní Táňa Pavlišová

Kasta, spol. s r. o.

Starmon s. r. o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Přihlášení

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31