Aktuality

Informace k zápisu do MŠ Koldín, okres Ústí nad Orlicí

Termín zápisu: 3. 5. 2023

Místo zápisu:  Mateřská škola Koldín

S sebou k zápisu: žádost – řádně vyplněnou, podepsanou a potvrzenou lékařem

                                občanský průkaz

                                rodný list dítěte

Průběh zápisu:

Vážení rodiče,

od úterý 21. 2. 2023 bude MŠ opět v běžném provozu - nouzový stav je zrušen.

Pokud je Vaše dítě nemocné, omluvte jej prosím na tel. číslo 731 109 373.

Moc Vám děkuji za vstřícnost.

 

Lenka Líznerová, DiS.

ředitelka MŠ

Vážení rodiče, 

z důvodu onemocnění Covid u zaměstnanců MŠ bude od 15. 2. 2023 po dohodě se zřizovatelem MŠ v nouzovém režimu (pouze pro pracující rodiče).

Pokud onemocní některý z dalších zaměstnanců, bude MŠ uzavřena.

Děkuji za pochopení

Lenka Líznerová, DiS.

ředitelka MŠ

Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin

 

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12. 2022 - 3. 1. 2023.

Provoz bude zahájen v úterý 3. 1. 2023.

 

Lenka Líznerová, DiS.

 ředitelka MŠ

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 18. 7 2022 do 31. 8. 2022. 

Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Současně přejeme všem dětem i rodičům krásné léto a v září se na Vás těšíme :-)

 

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem stanovuji od 1. 9. 2022 výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na 300,- Kč měsíčně (dle §6 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění).

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

V Koldíně 1. 7. 2022

Lenka Líznerová, DiS.

Od 1. 7. 2022 nastupuje na místo ředitelky MŠ Lenka Líznerová, DiS.

Vážení rodiče,

   na základě posouzení a vyhodnocení žádostí k přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/23 a v souladu s ust.§ 34 a ust. §165 odst.2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů, byly k předškolnímu vzdělávání přijaty děti s pořadovými čísly:

1., 2., 3., 4., 5.

Do MŠ nebyly přijaty děti: 0

V září se budeme těšit na Vás i Vaše děti.

Dne 30. 5. 2022 odjíždíme na školní výlet do Skanzenu Krňovice.

Podrobnější informace budou včas upřesněny!

Stránky

Hledat na webu

Veškeré akce ...

04. 06. 2024

Přihlášení

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31