Aktuality

Uzavření MŠ v období vánočních prázdnin

 

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12. 2022 - 3. 1. 2023.

Provoz bude zahájen v úterý 3. 1. 2023.

 

Lenka Líznerová, DiS.

 ředitelka MŠ

V období letních prázdnin bude MŠ uzavřena od 18. 7 2022 do 31. 8. 2022. 

Provoz MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Současně přejeme všem dětem i rodičům krásné léto a v září se na Vás těšíme :-)

 

Vážení rodiče,

po projednání se zřizovatelem stanovuji od 1. 9. 2022 výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na 300,- Kč měsíčně (dle §6 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění).

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

V Koldíně 1. 7. 2022

Lenka Líznerová, DiS.

Od 1. 7. 2022 nastupuje na místo ředitelky MŠ Lenka Líznerová, DiS.

Vážení rodiče,

   na základě posouzení a vyhodnocení žádostí k přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/23 a v souladu s ust.§ 34 a ust. §165 odst.2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů, byly k předškolnímu vzdělávání přijaty děti s pořadovými čísly:

1., 2., 3., 4., 5.

Do MŠ nebyly přijaty děti: 0

V září se budeme těšit na Vás i Vaše děti.

Dne 30. 5. 2022 odjíždíme na školní výlet do Skanzenu Krňovice.

Podrobnější informace budou včas upřesněny!

Dne 18. 5.  odjíždíme do Ústí nad Orlicí do divadla na pohádku Maxipes Fík.

Odjezd v 9:15 hod.

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy v průběhu letních prázdnin:

Mateřská škola bude UZAVŘENA od 18. 7. 2022 do 31.8.2022.

 

Vážení rodiče,

dne 19. 5. se uskuteční focení dětí, které proběhne v prostorách zahrady MŠ.

Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení!

Stránky

Hledat na webu

Přihlášení

P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28