ŠVP PV "S veverkami teď a hned, poznáváme celý svět" je zpracován pro období tří let - šk. rok 2022/2023 - 2024/2025

MOTTO: "Všechno, co opravdu potřebuji znát jsem se naučil v mateřské škole"

                                                                                          Robert Fulghum

Obsah ŠVP PV je uspořádán do pěti integrovaných bloků:

1. Zlatý oříšek kamarádství - seznamuje děti s prostředím školky, s novými kamarády, s právy a povinnostmi, které z tohoto prostředí vyplývají. Připravují děti na zápis a odchod do ZŠ.

2. Červený oříšek zdraví - učí děti udržovat zdravé životní návyky, chránit osobní zdraví a bezpečí. Seznamuje děti s vývojem lidského těla a jeho částmi.

3. Modrý oříšek svět -  seznamuje děti s prostředím ve kterém žijí, s lidmi - s jejich dorozumíváním, zaměstnáním, národnostmi apod.  Prostřednictvím modrého klíče se děti učí zvládat jednoduché dopravní situace, rozvíjejí paměť, řečovou aktivitu a logické myšlení.

4. Zelený oříšek přírody - představuje dětem  svět prostřednictvím přírodních krás živé a neživé přírody, přírodních jevů a dějů. Ukazuje dětem jak i ony mohou pomoci ochraňovat životní prostředí.

5. Duhový oříšek tradic a veselí - vezme děti do světa pohádek, lidových zvyků a tradic. Seznámí děti se základy společenského chování.

Integrované bloky jsou rozpracovány do jednotlivých tematických částí, které zahrnují dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, klíčové kompetence, očekávané výstupy a konkretizované výstupy. Vše je v souladu s RVP PV.

 

ŠVP PV "S veverkami teď a hned, poznáváme celý svět" je v kompletní podobě k nahlédnutí v MŠ. 

 

 

Hledat na webu

Přihlášení

P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31