Aktuální informace platné od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci související s onemocněním COVID-19,  se i v nadcházejícím školním roce 2020/2021 naše MŠ řídí dle manuálu vydaného  MŠMT ze dne 17. 8. 2020 „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 (k nahlédnutí v sekci "Ke stažení").

Provoz MŠ bude od 6:30 do 16:00 hod.

Prohlášení o bezinfekčnosti dětí se aktuálně do MŠ nepředkládá.

Nadále bude vyžadováno striktní dodržování hygienických pravidel.

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že nikdo (dítě ani dospělý) se známými příznaky COVID-19 a ani jinými přznaky akutní infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do MŠ. Dítě, které má rýmu, kašel a další uvedené příznaky nebude do MŠ přijato!!!

Zásady pro vstup do MŠ:

  1. V prostorách MŠ se roušky nosit nemusí.
  2. Po příchodu do MŠ omytí rukou doprovodu dezinfekcí.
  3. Pedagogický pracovník si v šatně převezme dítě, které si poté odchází umýt ruce (20 – 30 s) vodou a tekutým mýdlem.
  4. Každé dítě bude mít náhradní čistou roušku, která bude uložena v šatně v sáčku – pro případ podezření na příznaky COVID-19.
  5. Ve vnitřních prostorách školy a zahrady se prosím zdržujte jen nezbytně nutnou dobu.
  6. Zubní hygiena před odpoledním spaním je z hygienických důvodů zrušena.
  7. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, vyžadujeme tuto skutečnost potvrzenou od praktického lékaře pro děti a dorost.
  8. Při odchodu domů rodič čeká v šatně na příchod dítěte s pedagogickým pracovníkem.
  9. V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do oddělené místnosti. Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
  10. Děti si nebudou nosit vlastní hračky z domova, s výjimkou dětí, které se adaptují.

 

Stěžejní je pro nás zajistit takový provoz školy, který neohrozí zdraví dětí,                   ani našich zaměstnanců.

Za celý kolektiv Vás rodiče prosíme o trpělivost a respektování námi vytvořených opatření, která jsme se snažili vytvořit pro ochranu zdraví nás všech.

 

 

Lenka Líznerová, DiS.

       ředitelka MŠ

Hledat na webu

Sponzoři

pan Miloš Zeman

paní Táňa Pavlišová

Kasta, spol. s r. o.

Starmon s. r. o.

Iveco Czech Republic, a.s.

Přihlášení

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31