Aktuální informace platné od 1. 9. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci související s onemocněním COVID-19,  se i v nadcházejícím školním roce 2020/2021 naše MŠ řídí dle manuálu vydaného  MŠMT ze dne 17. 8. 2020 „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 (k nahlédnutí v sekci "Ke stažení").

Provoz MŠ bude od 6:30 do 16:00 hod.

Prohlášení o bezinfekčnosti dětí se aktuálně do MŠ nepředkládá.

Nadále bude vyžadováno striktní dodržování hygienických pravidel.

Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že nikdo (dítě ani dospělý) se známými příznaky COVID-19 a ani jinými přznaky akutní infekce dýchacích cest nesmí vstoupit do MŠ. Dítě, které má rýmu, kašel a další uvedené příznaky nebude do MŠ přijato!!!

Zásady pro vstup do MŠ:

  1. V prostorách MŠ se roušky nosit nemusí.
  2. Po příchodu do MŠ omytí rukou doprovodu dezinfekcí.
  3. Pedagogický pracovník si v šatně převezme dítě, které si poté odchází umýt ruce (20 – 30 s) vodou a tekutým mýdlem.
  4. Každé dítě bude mít náhradní čistou roušku, která bude uložena v šatně v sáčku – pro případ podezření na příznaky COVID-19.
  5. Ve vnitřních prostorách školy a zahrady se prosím zdržujte jen nezbytně nutnou dobu.
  6. Zubní hygiena před odpoledním spaním je z hygienických důvodů zrušena.
  7. Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, vyžadujeme tuto skutečnost potvrzenou od praktického lékaře pro děti a dorost.
  8. Při odchodu domů rodič čeká v šatně na příchod dítěte s pedagogickým pracovníkem.
  9. V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do oddělené místnosti. Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce.
  10. Děti si nebudou nosit vlastní hračky z domova, s výjimkou dětí, které se adaptují.

 

Stěžejní je pro nás zajistit takový provoz školy, který neohrozí zdraví dětí,                   ani našich zaměstnanců.

Za celý kolektiv Vás rodiče prosíme o trpělivost a respektování námi vytvořených opatření, která jsme se snažili vytvořit pro ochranu zdraví nás všech.

 

 

Lenka Líznerová, DiS.

       ředitelka MŠ

Hledat na webu

Přihlášení

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30